Τρέχον εξεταστική: 2016-17ΣΕΠ
Δείτε το Πλήρες Πρόγραμμα ή Επιλέξτε Μαθήματα Παρακάτω και δείτε το Πρόγραμμα Επιλεγμένων Μαθημάτων ή πάρτε όλο το πρόγραμμα σε ical ή ical Επιλεγμένων Μαθημάτων για να τα εισάγετε στο google calendar ή σε οποιοδήποτε ημερολόγιο σε smart-phone ή δημιουργείστε τα αντίστοιχα URLs Όλου του προγράμματος (ical URL) ή Επιλεγμένων Μαθημάτων (ical URL) ώστε να τα χρησιμοποιήσετε σε calendar που έχει την δυνατότητα για "online ημερολόγια". Η τελευταία μέθοδος έχει το πλεονέκτημα πως σε περίπτωση τροποποίησης/αλλαγής, το ημερολόγιό σας θα ενημερωθεί αυτόματα.

Μαθήματα 1ου Εξαμήνου.

[ΌΛΑ] [ΚΑΝΕΝΑ]

Μαθήματα 2ου Εξαμήνου.

[ΌΛΑ] [ΚΑΝΕΝΑ]

Μαθήματα 3ου Εξαμήνου.

[ΌΛΑ] [ΚΑΝΕΝΑ]

Μαθήματα 4ου Εξαμήνου.

[ΌΛΑ] [ΚΑΝΕΝΑ]

Μαθήματα 5ου Εξαμήνου.

[ΌΛΑ] [ΚΑΝΕΝΑ]

Μαθήματα 6ου Εξαμήνου.

[ΌΛΑ] [ΚΑΝΕΝΑ]

Μαθήματα 7ου Εξαμήνου.

[ΌΛΑ] [ΚΑΝΕΝΑ]