Τρέχον εξεταστική: 2017-18ΕΑΡ
Δείτε το Πλήρες Πρόγραμμα ή Επιλέξτε Μαθήματα Παρακάτω και δείτε το Πρόγραμμα Επιλεγμένων Μαθημάτων ή πάρτε όλο το πρόγραμμα σε ical ή ical Επιλεγμένων Μαθημάτων για να τα εισάγετε στο google calendar ή σε οποιοδήποτε ημερολόγιο σε smart-phone ή δημιουργείστε τα αντίστοιχα URLs Όλου του προγράμματος (ical URL) ή Επιλεγμένων Μαθημάτων (ical URL) ώστε να τα χρησιμοποιήσετε σε calendar που έχει την δυνατότητα για "online ημερολόγια". Η τελευταία μέθοδος έχει το πλεονέκτημα πως σε περίπτωση τροποποίησης/αλλαγής, το ημερολόγιό σας θα ενημερωθεί αυτόματα.

Μαθήματα 1ου Εξαμήνου.

[ΌΛΑ] [ΚΑΝΕΝΑ]
5101-Ε. Εισαγωγή στην Πληροφορική (ΕΡΓ)
5102-Ε. Αλγοριθμική και Προγραμματισμός (ΕΡΓ)
5105-Ε. Δεξιότητες Επικοινωνίας/Κοινωνικά Δίκτυα (ΕΡΓ_ΕΜΒ)
5102-Θ. Αλγοριθμική και Προγραμματισμός (ΘΕΩ)
5101-Θ. Εισαγωγή στην Πληροφορική (ΘΕΩ_ΕΜΒ)
5103-Θ. Ψηφιακά Συστήματα (ΘΕΩ_ΕΜΒ)
5104-Θ. Μαθηματική Ανάλυση και Γραμμική Άλγεβρα (ΘΕΩ_ΕΜΒ)
5105-Θ. Δεξιότητες Επικοινωνίας/Κοινωνικά Δίκτυα (ΘΕΩ_ΕΜΒ)

Μαθήματα 2ου Εξαμήνου.

[ΌΛΑ] [ΚΑΝΕΝΑ]
5201-Ε. Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός (ΕΡΓ)
5202-Ε. Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα (ΕΡΓ)
5204-Ε. Γλώσσες και Τεχνολογίες Ιστού (ΕΡΓ)
5201-Θ. Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός (ΘΕΩ)
5202-Θ. Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα (ΘΕΩ)
5203-Θ. Διακριτά Μαθηματικά (ΘΕΩ)
5204-Θ. Γλώσσες και Τεχνολογίες Ιστού (ΘΕΩ)
5205-Θ. Πληροφοριακά Συστήματα Ι (ΘΕΩ)

Μαθήματα 3ου Εξαμήνου.

[ΌΛΑ] [ΚΑΝΕΝΑ]
5301-Ε. Αριθ. Ανάλυση και Προγρ/μός Επιστ. Εφαρμογών (ΕΡΓ_ΕΜΒ)
5302-Ε. Δομές Δεδομένων και Ανάλυση Αλγορίθμων (ΕΡΓ_ΕΜΒ)
5304-Ε. Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής και Ανάπτ. Διεπιφ. Χρήστη (ΕΡΓ_ΕΜΒ)
5305-Ε. Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΕΡΓ_ΕΜΒ)
5301-Θ. Αριθ. Ανάλυση και Προγρ/μός Επιστ. Εφαρμογών (ΘΕΩ_ΕΜΒ)
5302-Θ. Δομές Δεδομένων και Ανάλυση Αλγορίθμων (ΘΕΩ_ΕΜΒ)
5304-Θ. Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής και Ανάπτ. Διεπιφ. Χρήστη (ΘΕΩ_ΕΜΒ)
5305-Θ. Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΘΕΩ_ΕΜΒ)
5501-Θ. Αρχές Σχεδίασης Λειτουργικών Συστημάτων (ΘΕΩ_ΕΜΒ)

Μαθήματα 4ου Εξαμήνου.

[ΌΛΑ] [ΚΑΝΕΝΑ]
5401-Ε. Τεχνητή Νοημοσύνη: Γλώσσες και Τεχνικές (ΕΡΓ)
5402-Ε. Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών (ΕΡΓ)
5403-Ε. Μεθοδολογίες Προγραμματισμού (ΕΡΓ)
5404-Ε. Τεχνολογία Βάσεων Δεδομένων (ΕΡΓ)
5405-Ε. Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική (ΕΡΓ)
5401-Θ. Τεχνητή Νοημοσύνη: Γλώσσες και Τεχνικές (ΘΕΩ)
5402-Θ. Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών (ΘΕΩ)
5403-Θ. Μεθοδολογίες Προγραμματισμού (ΘΕΩ)
5404-Θ. Τεχνολογία Βάσεων Δεδομένων (ΘΕΩ)
5405-Θ. Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική (ΘΕΩ)

Μαθήματα 5ου Εξαμήνου.

[ΌΛΑ] [ΚΑΝΕΝΑ]
5503-Ε. Δίκτυα Η/Υ (ΕΡΓ)
5303-Ε. Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολ. Συστημάτων (ΕΡΓ_ΕΜΒ)
5502-Ε. Μηχανική Λογισμικού Ι (ΕΡΓ_ΕΜΒ)
5504-Ε. Ανάπτυξη Διαδικτυακών Συστ. Και Εφαρμογών (ΕΡΓ_ΕΜΒ)
5503-Θ. Δίκτυα Η/Υ (ΘΕΩ)
5303-Θ. Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολ. Συστημάτων (ΘΕΩ_ΕΜΒ)
5502-Θ. Μηχανική Λογισμικού Ι (ΘΕΩ_ΕΜΒ)
5504-Θ. Ανάπτυξη Διαδικτυακών Συστ. Και Εφαρμογών (ΘΕΩ_ΕΜΒ)
5505-Θ. Επιχειρησιακή Έρευνα (ΘΕΩ_ΕΜΒ)

Μαθήματα 6ου Εξαμήνου.

[ΌΛΑ] [ΚΑΝΕΝΑ]
5604-Ε. ΜΗΥ - Μηχανική Μάθηση (ΕΡΓ)
5606-Ε. ΜΗΥ/ΜΔΙ - Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (ΕΡΓ)
5601-Θ. ΜΛΟ - Πληροφοριακά Συστήματα ΙΙ (ΘΕΩ)
5602-Θ. ΜΛΟ - Μηχανική Λογισμικού IΙ (ΘΕΩ)
5603-Θ. ΜΛΟ - Οργάνωση Δεδομένων & Εξόρυξη Πληροφορίας (ΘΕΩ)
5604-Θ. ΜΗΥ - Μηχανική Μάθηση (ΘΕΩ)
5605-Θ. ΜΗΥ - Ευφυή Συστήματα (ΘΕΩ)
5606-Θ. ΜΗΥ/ΜΔΙ - Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (ΘΕΩ)
5607-Θ. ΜΔΙ - Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι (ΘΕΩ)
5608-Θ. ΜΔΙ - Δίκτυα Ασυρμάτων και Κινητών Επικοινωνιών (ΘΕΩ)
5610-Θ. ΜΛΟ - Διοίκηση και Διαχείριση Έργων Πληροφορικής (ΘΕΩ)
5611-Θ. ΜΗΥ - Αναγνώριση Προτύπων – Νευρωνικά Δίκτυα (ΘΕΩ)
5612-Θ. ΜΔΙ - Δίκτυα Καθοριζόμενα από Λογισμικό (ΘΕΩ)
5613-Θ. ΜΔΙ - Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΘΕΩ)

Μαθήματα 7ου Εξαμήνου.

[ΌΛΑ] [ΚΑΝΕΝΑ]
5701-Ε. ΜΛΟ - Ανάπτυξη και Διαχείριση Ολοκληρωμένων Πληροφ. Συστημάτων και Εφαρμογών (ΕΡΓ_ΕΜΒ)
5705-Ε. ΜΔΙ - Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ (ΕΡΓ_ΕΜΒ)
5710-Θ. ΜΛΟ - Σημασιολογικός Ιστός (ΘΕΩ)
5701-Θ. ΜΛΟ - Ανάπτυξη και Διαχείριση Ολοκληρωμένων Πληροφ. Συστημάτων και Εφαρμογών (ΘΕΩ_ΕΜΒ)
5702-Θ. ΜΛΟ - Τεχνολογία Πολυμέσων (ΘΕΩ_ΕΜΒ)
5703-Θ. ΜΗΥ - Γραφικά Υπολογιστών (ΘΕΩ_ΕΜΒ)
5704-Θ. ΜΗΥ - Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών και Παράλληλα Συστήματα (ΘΕΩ_ΕΜΒ)
5705-Θ. ΜΔΙ - Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ (ΘΕΩ_ΕΜΒ)
5706-Θ. ΜΔΙ - Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας - ΜΔΙ (ΘΕΩ_ΕΜΒ)
5711-Θ. ΜΗΥ - Διαχείριση Συστήματος και Υπηρεσιών DBMS (ΘΕΩ_ΕΜΒ)